RELACJA Z REALIZCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Jak chronić osobliwości faunistyczne naszej okolicy?

Od grudnia realizowaliśmy projekt edukacyjny - Jak chronić osobliwości faunistyczne naszej okolicy? Celem projektu było zapoznanie się z cennymi walorami środowiska przyrodniczego – osobliwościami fauny chronionej występującymi w najbliższej okolicy. Zebrane materiały wykorzystaliśmy do opracowania prezentacji multimedialnej oraz gazetki. Naszym celem jest rozpropagowanie wśród mieszkańców naszej gminy konieczności ochrony środowiska. Wiedząc, jak ważne jest wykształcenie odpowiednich nawyków, zgodnie z przysłowiem: „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, kierujemy naszą akcję do dzieci i młodzieży. Zachęcamy do obejrzenia naszej prezentacji: „Pomóż zagrożonym gatunkom”.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję wykazać się umiejętnością współpracy ze środowiskiem przyrodniczym oraz pokazać, że problemy tego środowiska nie są im obojętne.
Uczniowie z klasy III A: Agata Łukasik, Małgorzata Sośniak, Tomasz Witczak, Roman Kaszewski, Bartłomiej Marszałek i Paweł Pryputniewicz