ZDROWE SAŁATKI NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Już od wielu lat na lekcjach wychowania fizycznego realizujemy tematykę dotyczącą zdrowego odżywiania. Podsumowaniem tych działań jest konkurs na najlepszą sałatkę owocową. Uczennice przygotowują  w grupach własną sałatkę, którą muszą zaprezentować przed komisją.
Tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie, gdyż wszystkie uczennice klas I solidnie się do niego przygotowały. Zachwyciły pomysłowością i oryginalnymi prezentacjami, wykazując się jednocześnie wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania.

Gratulujemy !!!