DYREKCJA
 

 • Teresa Boczula - dyrektor
  (zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny, matematyka, oligofrenopedagogika)


GRONO PEDAGOGICZNE
(kolejność alfabetyczna)
 

 • Renata Arbaczewska
  (język polski, oligofrenopedagogika)

   
 • Monika Borkowska
  (wychowanie fizyczne)

   
 • Robert Chawchunowicz
  (historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa)

   
 • Iwona Durlak
  (pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika)

   
 • Urszula Grajewska-Harapin
  (język polski)
 
 • Mariola Jaworska
  (geografia, oligofrenopedagogika)

   
 • Izabela Kaźmierczak-Flaszyńska
  (matematyka, oligofrenopedagogika)

   
 • Gabriela Kołodziejczyk
  (chemia)

 • Jadwiga Kręgiel - Piórkowska
  (biologia)

 • Żaneta Lach
  (psycholog)

   
 • Maria Ludwiczak
  (nauczyciel świetlicy szkolnej, oligofrenopedagogika)

   
 • Lidia Matela - Szurakowska
  (język niemiecki)

 

 

 • Marek Michalik
  (wychowanie fizyczne, informatyka)

   
 • Jolanta Olechnowicz-Janik
  (technika, informatyka, oligofrenopedagogika)

   
 • Iwona Ostrowska
  (wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna)

   
 • Dorota Piotrowska
  (muzyka, zajęcia artystyczne)

   
 • Irena Radyk
  (katecheza, j. polski, historia)

   
 • Mariusz Sarkan
  (język niemiecki)

   
 • Anna Sazońska
  (język angielski)

   
 
 • Urszula Skrzęta
  (matematyka, oligofrenopedagogika)

 • Karolina Stefańska
  (fizyka)

   
 • Elżbieta Strzeszak
  (nauczyciel bibliotekarz)

   
 • Krzysztof Wałaszek
  (technika, informatyka)

 • Ks. Jacek Wojeński
  (religia)

   
 • Piotr Zajdel
  (wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika)