7 edycja  programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” w naszej szkole

Nasze gimnazjum należy do dolnośląskiej sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie. Od wielu lat tematy zdrowego odżywiania oraz promowania aktywnego trybu życia nie są nam obce. Na przestrzeni lat wielokrotnie podejmowaliśmy się przeprowadzania różnorodnych akcji i imprez związanych z w/w tematyką. Wiele czasu poświęcamy także promowaniu wśród naszych uczniów aktywności fizycznej jako nieodzownego elementu zdrowego stylu życia. To wszystko skłoniło nas do wzięcia udziału w 7 edycji programu edukacyjnego  „Żyj smacznie i zdrowo”.

Na początku wybraliśmy grupę, która zajmie się realizacją i przygotowaniem wydarzenia społecznego. Okazało się, że będzie to grupa pierwszoklasistek, przypisana na zajęcia wychowania fizycznego. Od razu przystąpiliśmy do działania. Uczennice pełne pomysłów pod czujnym okiem nauczyciela opracowały plan pracy. Na początku wybrałyśmy tematykę, którą zrealizujemy w ramach zajęć teoretycznych wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący, przy ogromnym zaangażowaniu uczniów przeprowadził lekcje według scenariuszy zawartych w programie. Tematyka poruszana na zajęciach pozwoliła na opracowanie wydarzenia społecznego angażującego całą społeczność szkolną. Dziewczęta opracowały scenariusz, w którym przewidziano szereg działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną:
•    Konkurs na najlepszą sałatkę owocową dla klas I
•    Tygodniowa akcja „Śniadanie Gimbusa”
•    Sportowe turnieje szkolne: koszykówki i unihokeja
•    Akcja „Taneczny Gwóźdź” na długich przerwach ( wspólna zabawa przy muzyce do znanych i autorskich  tańców integracyjnych)
•    „Zdrowotna Zgadywanka Terenowa”
•    Dzień Zdrowia  pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”
Ostanie działanie było skierowane do całej społeczności szkolnej i stało się kulminacyjnym punktem naszej akcji. Grupa koordynująca przygotowała materiały i pomoce dydaktyczne, potrzebne do przeprowadzenia wybranych zadań konkursowych. Kilka dni wcześniej każdy wychowawca podzielił klasę na 5 grup, którym przydzielił następujące zadania :
•    I grupa – przygotowanie zielnych kanapek
•    II grupa - przygotowanie soków warzywno – owocowych
•    III grupa  - ułożenie piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
•    IV grupa - zasady zachowania się przy stole oraz prawidłowe nakrycie stołu
•    V grupa – rozwiązanie krzyżówki dotyczącej zdrowego odżywiania.
Każda grupa zdobywała dla klasy punkty, których suma decydowała o zajęciu miejsca na poziomach  poszczególnych klas. 11 kwietnia 2017 roku w naszej szkole zostało przeprowadzone wydarzenie społeczne w ramach „Dnia Zdrowia” pod hasłem „Żyj smacznie  i zdrowo”. W działania w ramach tej imprezy została zaangażowana cała społeczność szkolna. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i z wielkim entuzjazmem przystępowali do zadań praktycznych i teoretycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa koordynująca całe przedsięwzięcie, która przygotowała wiele materiałów, przeszkoliła uczestników konkursu, robiła zdjęcia, montowała film. Jako szkoła promująca zdrowie mamy w swoim programie profilaktycznym szereg działań prozdrowotnych. 7 edycja programu edukacyjnego  „Żyj smacznie i zdrowo” pozwoliła nam na urozmaicenie i wzbogacenie  sposobu realizacji w/w zadań. Podczas wydarzenia nauczyciele mogli na bieżąco wdrażać do bezpiecznego, higienicznego przygotowania posiłków oraz nie marnowania jedzenia. Efektem tego przedsięwzięcia prócz promocji zdrowego stylu życia jest zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja zespołów klasowych oraz umiejętność przyrządzania i  spożywania zdrowych  posiłków.

Mamy nadzieję, że cała inicjatywa wpłynie na zmianę nawyków żywieniowych naszej młodzieży.